DHEA helse effekter

Hjerte- og Karsykdommer
Når DHEA nivået synker, akselererer enzym-systemet, og øker produksjonen av både fettsyrer og kolesterol.  Dette medfører økte fettmengder og åreforkalkning.
I en studie utført ved John Hopkins Department of Medicine, viste det seg at kaniner med store forkalkninger i blodårene, fikk redusert disse med nesten 50% når de ble behandlet med DHEA.

dhea herte sykdom

Et høyt naturlig DHEA nivå kan redusere risikoen for hjerte-kar sykdom

Dr. Elizabeth Barret Connor, fra University of California, School of Medicine, publiserte i 1986 en rapport i New England Journal of Medicine (315,1519-24). I en gruppe på 242 menn fra 50 til 79 år, som hun fulgte i 12 år, konkluderte Dr. Conner med at: “En økning på 100 mikrogram DHEA pr. desiliter blod gir en reduksjon på 48% i dødelighet grunnet hjerte- og karsykdommer, og en reduksjon på 35% i dødelighet, uansett årsak.
Den naturlige mengden med DHEA ble målt, og de personer med høyere DHEA nivå levde lenger, og hadde en langt lavere risiko for hjerte- og karsykdommer. ”


Benskjørhet

I sin bok, “Reversing Osteoporosis”,  viser Dr. Alan Gaby til en sterk sammenheng mellom lave DHEA verdier og benskjørhet hos kvinner etter overgangsalderen. DHEA er spådd å bli fremtidens beste hjelp mot benskjørhet.

HIV og AIDS
Dr. William Regelson, kanskje en av verdens ledende DHEA eksperter sier: ”Personer med HIV viruset, får ikke fullt utviklet AIDS før produksjonen av DHEA i binyrene blir lavere.
Minskingen av DHEA nivået er starten til AIDS”.  En studie gjort ved Houston Immun Institute i Texas viste at de fleste AIDS pasienter som fikk DHEA og tilleggsterapi, oppnådde store økninger i både CD4 og CD8 mengdene.
En økning i CD8 mengden er det samme som å leve lenger.

Multiple Sclerose (MS)
En studie av Dr. Eugene Robert avsløres det at DHEA gir mer energi, utholdenhet, leddstyrke, generell styrke og smidighet hos pasienter med MS,  en sykdom som angriper sentralnerve-systemet.

Diabetes
Diabetes er dødsårsak nr. 3 i USA. Diabetikere rammes av slag 250 ganger oftere enn andre. Over halvparten av diabetikere har en hjertesykdom.

dhea depresjoner

Et høyt nivå av DHEA virke positivt mot depresjoner

Studier viser at DHEA gir en positiv økning i reaksjonen på insulin. Den samme studien viste at tidligere forebyggende inntak av DHEA hindret utviklingen av de fleste symptomer på diabetes.
Menn med diabetes er også langt mer utsatt for benskjørhet enn andre menn.

Depresjoner
Mange studier er viser en direkte sammenheng mellom depresjoner og lavt DHEA nivå.  Heldigvis viser også studiene at man kan reversere de negative effektene av stresshormonene, og derigjennom lindre depresjoner ved å øke mengden naturlig DHEA i kroppen.

About the author  ⁄ borgemork

No Comments

Leave a Comment