Betaglukaner – bra for immunforsvaret

Betaglukaner -for et optimalt aktivert immunforsvar
Flere studier bekrefter at Betaglukaner (WGP 3-6 beta glukaner) er noe av det mest spesifikke tilskudd en kan ta for å styrke immunforsvaret. Beta glukaner brukt i Fluflex er “hentet fra” cellveggen i naturlig bakegjær og produsert i en styrke som forsterker den naturlige immunprosessen.
Fluflex kan bestilles fra Caredirect.eu

Hvem bør bruke Fluflex med Beta Glukaner?
*Alle som ønsker å opprettholde eller bedre effektiviteten i sitt immunsystem (også ved influensa).
*Alle som opplever daglig stress (stress senker immunforsvaret)
*Alle som har tilbøyelighet til infeksjonssykdommer, eller har treg/ sen helbredelse av disse.
*Ved frykt for infeksjoner etter operasjoner.
*Også gunstig ved allergier og autoimmune sykdommer.
*Ved hard trening, for å slippe unødvendig treningsavbrekk ved sykdom
(Produktet er dopingtestet i WADA- lab)
*Ved reiser til land med” fremmede” bakterier.

Kroppens immunceller kan stimuleres til å være i større beredskap med de de patenterte

Kroppens immunceller kan stimuleres til å være i større beredskap med patenterte WGP 3-6 beta glukaner.

Stopp infeksjonene før de stopper deg!
Kroppens immunsystem er et komplekst sammensatt system som må fungere optimalt for at vi skal holde oss friske. Immunforsvaret består av det medfødte og det ervervede immunforsvar. Det medfødte immunforsvaret tar seg av 99% av alle angrep vi blir utsatt for, men av og til trenger kroppen hjelp til denne jobben. Inntil nylig trodde vitenskapen ikke det var mulig å styrke det medfødte immunforsvaret. Derfor representerer Fluflex med Betaglukaner WGP 3-6 et medisinsk gjennombrudd som norske og internasjonale fagmiljøer har store forventninger til.

Dr. Paul Clayton, Carepharmas medisinske rådgiver er en av de forskerne i verden som vet mest om forskning på betaglukaner og har den kliniske erfaringen for å vite hva WGP 3-6 kan bety for den enkelte av oss. Han mener studier gjort på betaglukaner WGP 3-6 er det største medisinske fremskrittet på lang tid:

-Oppdagelsen av antibiotika var et paradigmeskifte innen moderne medisin, da det muliggjorde helbredelse fra infeksjonssykdommer man ellers kunne dø av. WGP 3-6 er et nytt medisinsk paradigmeskifte, da det effektivt reduserer muligheten til at infeksjoner oppstår, sier dr. Paul Clayton.

Immunforsvaret har flere nivåer, og det er det viktige førstelinje-forsvaret som blir stimulert av Immiflex. Studier viser at Fluflex WGP 3-6 beta glukaner bl.a. stimulerer makrofager, neutrofile granulocytter og “killerceller”, kroppens kanskje viktigste immunceller. Disse tar hånd om bakterier, virus, sopp, parasitter, mikrober, muterte, betente og døde celler.
En ny studie viser at Immiflex helt tydelig øker antallet celler som aktivt spiser og dreper fremmede partikler og inntrengere. I tillegg øker også mengden av cytokiner, et protein som aktiverer immunforsvaret.

Hva er og hva gjør Fluflex 3-6?
WGP 3-6 er “hentet fra” celleveggen i vanlig bakegjær (saccharomyces cerevisiae). Fremstillingen av WGP 3-6 er beskyttet av over 40 patenter og det er en omfattende prosess for å isolere de aktive virkestoffene. Forskning har vist at meget viktige spesifikke immunceller, bl.a. makrofager, “killer-celler” og neutrofiler, har reseptorer for betaglukaner(Fluflex WGP 3-6).
Det ser ut til at naturen har “designet” beta-glukaner for å aktivere immunsystemet. Når WGP 3-6 har festet seg til de relevante reseptorene på immuncellene, er immunsystemet aktivert og betydelig mer effektivt.

En kan si at de spesifikke cellene i immunsystemet vårt som vi er mest avhengige av ved en akutt infeksjon, er i en styrket beredskap når betaglukaner er til stede og virker på cellene.
Mennesker som er spesielt ofte utsatt for infeksjoner eller rett og slett vil styrke sitt immunforsvar kan med fordel ta et tilskudd av betaglukaner.

Fluflex og andre Carepharma produkter sendes fra Sverige til alle land i Europa, inkludert Norge. Mer om betaglukaner og andre produkter kan du lese om på caredirect.eu

About the author  ⁄ borgemork

No Comments

Leave a Comment