DHEA og Barbasco planten

Moderne forskning har oppdaget  et viktig hormon som heter DHEA (dehydroepiadrosteron) , som produseres i binyrene.

DHEA er et slags mor-hormon, som stimulerer produksjonen av andre viktige hormoner i kroppen. DHEA er det hormonet som vitenskapen direkte knytter til vitalitet og god helse.

Annonse: Bestill DHEA Barbasco Plus direkte fra caredirect.eu. Gratis Frakt.

Barbasco Diascorea kommer primært fra sentral-Asia, og blader og røtter fra planten brukes i tilskudd som kan stimulere til økt DHEA nivå i kroppen.

Barbasco Diascorea kommer primært fra sentral-Asia, og blader og røtter fra planten brukes i tilskudd som kan stimulere til økt DHEA nivå i kroppen.

Binyrenes evne til å produsere DHEA reduseres av alderdom, stress, sykdom, medisinering og en usunn livsstil. Når DHEA-nivået faller, reduseres også din helse.

Den kinesiske planten Barbasco har den unike kvaliteten at den kan stimulere binyrenes naturlige produksjon av DHEA. Barbasco Plus kan bestilles fra caredirect.eu

Vitenskapelig forskning viser at tilstrekkelige mengder DHEA i blodet bl. annet kan forsinke aldrings-prosessen, forhindre, forbedre, og av og til reversere tilstander som kreft, hjertesykdommer, diabetes, hukommelsestap, overvekt og benskjørhet.

Dr. Julian Whitaker fastslår i sitt Health and Healing newsletter:  “DHEA er det nærmeste vi kan komme ungdomskilden.”

I henhold til forskere, er mangelen på DHEA den sikreste indikator på aldring og mottakelighet for sykdom. Forskere  kan faktisk fortelle deg hvor gammel du rent fysisk er (din biologiske alder), basert på mengden DHEA i blodet.

Ved 50 års alderen, har de fleste kvinners DHEA mengder sunket til gjennomsnittlig 50%, og menns til 43%. Ved 70 års alderen er man nede på gjennomsnittlig 31% for kvinner og 22% for menn.

Dette kan være en hovedfaktor i det faktum at kvinner lever lenger enn menn. For personer som ligger ved døden, viser forskning at mengden DHEA i blodet er mellom 0 og 5%.

De fleste forskere er enige om at man, for å  forsinke aldring og forhindre sykdommer, bør opprettholde den mengden DHEA i blodet man finner hos 20 åringer.

Fra Pressen
Den norske andrologen (spesialist på hormoner), og professor i medisin, Ken Purvis, som selv har deltatt i DHEA forskningen, uttaler i Allers nr. 8, 1999:

” Hormonet (DHEA) påvirker flere vekstfaktorer i blodet som igjen virker på muskler, ledd og sener og bidrar til at man gjenvinner styrke…”

Naturlig høye dhea nivåer kan gi økt vitalitet og energi.

Naturlig høye dhea nivåer kan gi økt vitalitet og energi.

”.. blant DHEAs mest fascinerende egenskaper er at de synes å nøytralisere de nedbrytende virkningene fra binyrenes stresshormoner …”

”… hos mennesket styrker DHEA immunsystemet og reduserer depresjoner..”

” … vi vet at menn med lavt DHEA nivå i blodet dør tidligere enn menn med høye nivåer…”

”.. Dette er med andre ord det hormonet som helt uten bivirkninger påvirker vekstfaktorene i blodet. På mange måter er dette å gi kroppen tilbake et hormon som av ukjente årsaker forsvant…”

En av verdens ledende forskere på DHEA, den franske professor Etienne Emilie Baulieu, sier i Allers nr. 14, 1999:
”… vi kan med sikkerhet si at hormonet påvirker aldringsprosessen, fremfor alt hjernefunksjon, muskelstyrke og motstandskraft mot en rekke sykdommer..”

”… et stort antall studier viser en klar sammenheng mellom lave DHEA nivåer i blodet og en rekke alvorlige sykdommer…”

”… det viktigste aspektet ved dette arbeidet er likevel ikke livslengden i seg selv, men livskvaliteten…”

Forskere sier at DHEA kan være gunstig for å:

 •     Lindre plager i forbindelse med overgangsalder
 •     (DHEA kan svært ofte erstatte kjemisk østrogen).
 •     Minske muligheten for hjerte- og karsykdommer.
 •     Lindre plager ved stress og depresjoner.
 •     Gi mer energi
 •     Forhindre / lindre premenstruelle plager
 •     Beskytte mot infeksjoner, virus og bakterier
 •     Hemme fettproduksjon / bygge opp muskelmasse
 •     Lindre reumatiske lidelser
 •     Forebygge kreft
 •     Forebygge / reversere noen former for diabetes
 •     Forebygge Alzheimers, demens og andre
 •     senil-relaterte tilstander
 •     Lindre MS (multiple sklerose) plager
 •     Bygge opp benstrukturen / forebygge osteoporose
 •     Gi økt vitalitet
 •     Kunne leve lenger med HIV
 •     Lindre plager ved Parkinssons
 •     Øke hjernefunksjonene
 •     Øke immunforsvaret
 •     Gi bedre hukommelse

 

barbasco, dhea

Barbasco Plus fra Tavita blir av mange omtalt som selve ungdomskilden fordi den kan øke kroppens naturlige produksjon av DHEA.

Listen kunne vært enda lenger. De rapporter som fremlegges om DHEA, og de fleste kan hentes på Internett, er ganske enkelt fantastiske. Ved å stimulere kroppens naturlige DHEA nivå gjennom en sunn livsstil og evetuelt tilskudd som Barbasco Plus, kan man oppleve en rekke helsegevinster. Barbasco Plus kan bestilles fra caredirect.eu


VENNLIGST MERK:

DHEA bør ikke brukes av gravide / ammende, (fosteret / barnet utvikler selv normale mengder DHEA i kroppen), eller personer som har prostatakreft (Prostatakreft behandles ofte med østrogen, mens DHEA vil øke produksjonen av testosteron) eller annen hormonrelatert kreft.

Det omtalte produktet er ikke ment å benyttes for å behandle, forebygge eller helbrede noen sykdom. Det er kun ment som et kost-tilskudd. Når kroppen får tilført den næring og de tilskudd den har behov for, vil dette hjelpe kroppen til å helbrede seg selv.

About the author  ⁄ borgemork

No Comments

Leave a Comment