B17 Tilskudd

Amygdalin, også kjent som vitamin B17, er et naturlig stoff som kan ha en positiv effekt på immunforsvaret. B17 finnes i høye konsentrasjoner i aprikoskjerner, men også i andre, lettere tilgjengelige matvarer, som eplekjerner.

Effekten B17 har på kreftceller, og bruken av B17 i kreftbehandling, er omstridt. Edward Griffin har skrevet mye om dette i sin bok om B17 og kreft, blandt annet hvordan farmasien angivelig har dekket over forskning som viser at B17 og amygdalin er den mest effektive behandlingen mot kreft.

Kapsler med grysetørret ekstrakt fra aprikoskjerner en er god og naturlig kilde til B17

Kapsler med grysetørret ekstrakt fra aprikoskjerner en er god og naturlig kilde til B17

Den mest kjente naturlige kilden til B17 er aprikoskjerner. I tillegg finnes det i bittermandler, men dette er ikke så lett tilgjengelig lenger. På verdensbasis produseres det mest såkalte søtmandler, som er det vi normalt bruker i bakverk og som snacks. Den originale bittermandelen har en karakteristisk bitter smak, mye likt det som aprikoskjerner har. Den er omtrent ikke å få tak i lenger.

Et enklere alternativ er å tygge eplekjernen, eller mer eksakt selve eplesteinene. Spesielt i de helt ferske eplene som vi får her i norden om høsten, kan du kjenne den karakteristiske bittersmaken som B17 har. Men alle eplerkjerner, ferske eller fra kjølelager, inneholder B17 og amygdalin i små mengder.

I forhold til forebygging av kreft kan vi bare anta at et naturlig inntak av B17 i naturlige mengder fra naturlige kilder er av det gode. Av tilgjengelige tilskudd er konsentrat fra aprikoskjerner et godt alternativ. Et merke som selges på nettet er Hunza kapsler fra Caredirect.

Oversikten under viser matvarer som har et naturlig innhold av B17. Infoen er hentet fra livestrong.com

Range*
High — above 500 mgs. nitriloside per 100 grams food
Medium — above 100 mgs. per 100 grams food
Low — below 100 mgs. per 100 grams food

Seeds          Range*
apple seeds      high
apricot seed     high
buckwheat         med.
cherry seed      high
flax              med.
millet         med.
nectarine seed     high
peach seed         high
pear seeds         high
plum seed         high
prune seed         high
squash seeds     med

Fruits                  Range*
blackberry, domestic   low
blackberry, wild         high
boysenberry         med.
choke cherry         high
wild crabapple         high
market cranberry         low
lignon ( Swedish )        high
currant             med.
elderberry             med. to high
gooseberry.              med.
huckleberry              med.
loganberry             med.
mulberry             med.
raspberry             med.

Beans            Range*
black                    low
black-eyed peas        low
fava                 high
arbanzo             low to med.
green pea             low
kidney             low to med.
lentils             med.
lima, U.S.          low
lima, Burma         med.
mung             med. to high

Nuts (all raw)     Range*
bitter almond     high
cashew          low
macadamia          med. to high

Sprouts              Range*
alfalfa         med.
bamboo         high
fava              med.
garbanzo         med.
mung         med.

Leaves               Range*
alfalfa         high
beet tops         low
eucalyptus         high
spinach         low
water cress      low

Tubers               Range*
cassava         high
sweet potato    low
yams         low

Hunza kapsler med B17 kan bestilles fra Carediret.eu

About the author  ⁄ borgemork

No Comments

Leave a Comment